Společnost pro kulturu a umění

Společnost bez kultury postrádá štěstí,
kultura bez společnosti postrádá smysl.

O nás

Společnost pro kulturu a umění byla založena v roce 1993.
Hlavními cíli činnosti byly a doposud jsou ochrana a rozvoj vzdělanosti, kulturního dědictví, a budování spolupráce v oblasti kultury mezi nejrůznějšími subjekty, a to i na mezinárodní úrovni.

Historie

V průběhu své existence SPKU uspořádala mnoho kulturních a společenských akcí. Již nedlouho po svém vzniku začal spolek v moravskoslezské metropoli organizovat tzv. mezinárodní dny, jejichž posláním bylo představit místním divákům kulturu a společnost zvolené země. Pořádali jsme mimo jiné Dny Izraele v Ostravě, Dny španělské kultury v Ostravě, Dny francouzského filmu, či Dny britského filmu.

V roce 1998 jsme stáli u zrodu mezinárodního folklorního festivalu Folklor bez hranic. Ten se za dobu své existence stal tradiční událostí ostravského léta a umožnil návštěvníkům seznámit se s kulturami účastnících se souborů, které v průběhu let dorazily doslova ze všech koutů světa. V roce 2018 oslavil festival již 21. narozeniny a SPKU je stále jeho hrdým partnerem.

Důležitým pilířem činnosti spolku vždy byla podpora, organizační i ekonomická, v činnosti partnerských spolků a institucí. Nicméně naší hlavní ambicí je přispět k budování aktivní občanské společnosti a rozvíjení spolupráce mezi subjekty z různých oborů - kultury, vědy, vzdělávání, veřejné správy i podnikání. Proto je právě aktivní podpora aktérů, jejichž činnost souzní s našimi hodnotami, zcela klíčovým aspektem fungování Společnosti i do dalších let.

Současnost

V listopadu 2017 jsme se navrátili ke konceptu mezinárodních kulturních dnů a Ostrava s Opavou celý měsíc hostily Dny Kanady v Moravskoslezském kraji. Záštitu nad akcí převzali Velvyslankyně Kanady v ČR Barbara C. Richardson, ministr zahraničí ČR Lubomír Zaorálek a krajské politické osobnosti. Ve stejném roce jsme uspořádali folklorní koncert Na lidovú notečku, který se stal základem vznikající tradice Dnů vzájemnosti.

Koncert STÁLE SPOLU, který jsme spolu s Regionálnou obcí Slovákov v Ostravě uspořádali v říjnu 2018 u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa, tuto tradici dále rozvinul. Vrcholem roku pak byl koncert Leoš Janáček a Tři Tygři: Stoletá komedie kultury, v jehož průběhu vystoupily známí krajští umělci. Součástí této spolupráce s Moravskoslezským krajem bylo také vydání publikace dokumentující 100 let regionální kultury.

V roce 2019 se do iniciativy Dnů vzájemnosti zapojil mladý spolek Studio Folklór se svým festivalem Lašské městečko, který se uskutečnil na začátku května v Brušperku. Listopadový koncert Bez hranic byl pak vyvrcholením skvělého roku pro celou iniciativu Dnů vzájemnosti.

Rok 2020 je poznamenán pandemií koronaviru, proto došlo ke zrušení všech akcí, po kterými jsme organizačně podepsaní (více v sekci Projekty). Své úsilí mezitím věnujeme přípravě dlouhodobého projektu Dny EU v Moravskoslezském kraji a sérii společenských debat, kterou jsme původně plánovali spustit již v průběhu roku 2020.